گردهمایی دانش‌آموختگان رشته‌ی اقتصاد و بانکداری اسلامی
با همکاری کانون رویش دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه خوارزمی و دانشکده‌ی علوم اقتصادی در سالن فرهیختگان دانشکده ی مدیریت دانشگاه خوارزمی برگزار شد.
ماهنامه خبری تحلیلی دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد و بانکداری اسلامی
"الگوی ما" - شماره دوم
دانلود در ادامه...
محوریت نشست : نقش بانکداری اسلامی در اقتصاد مقاومتی/ با ارائه گواهینامه پایان دوره
ثبت نام نشست صدر 5 (در سطح دانشگاههای استان تهران )
در ادامه...
کانون رویش برگزار می کند:
دوره آموزشی مقاله نویسی ...
مدرس دوره:جناب آقای دکتر طوسی
انتشار اولین ماهنامه کانون رویش...
دانلود ماهنامه الگوی ما
در ادامه...

2 صفحه بعدی >>