ضیافت افطاری با مسئولین محترم دانشگاه و تشکل های دانشجویی
مراسم ضیافت افطاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه با مسئولین محترم دانشگاه و تشکل های دانشجویی علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، ورزشی و صنفی در سالن سیب طبقه سوم سالن سلف ، پنج شنبه مورخ 96/4/1 برگزار گردید.
با حضور سرپرست جدید دانشگاه جناب آقای دکتر منجذب
گزارش اجمالی تریبون آزاد دانشجویی
متن و گزارش تریبون: آقای صادق ایزدی
گزارش تصویری
کارگاه ویژه فعالین دانشجویی
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمائید ...