شیوه های ارتباط با مسئول نهاد:

1. شماره تماس دفتر حصارک کرج: 34550005-0263

2. شماره تماس دفتر تهران: 88935578-021 و 88302423-021

2.سامانه پیام کوتاه: 30006349